დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება

მმართველობა და მართვა

აზერ მამმადოვი

დირექტორი
ანტონ სამსონიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე
ალექსანდრე ხეთაგური

დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში
გიორგი გაგუა

დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში
ალექსანდრე საკანდელიძე

დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში