დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

მენეჯმენტი

მარიამ ვალიშვილი

დირექტორი
ანტონ სამსონიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე
ალექსანდრე ხეთაგური

SOCAR Georgia Gas - დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში SAKORGGAZI - დირექტორი
გიორგი გაგუა

დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში