დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

ახალი ამბები

 

"სოკარ ჯორჯია გაზის" გურიის, ქართლის, ზესტაფონის, ჭიათურის, ბაღდადისა და წყალტუბოს სერვისცენტრებში შეიცვალა მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ანათვლების აღების თარიღი.
2017 წლის ივნისის თვიდან, აღნიშნულ სერვისცენტრეში მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ანათვალის აღება მოხდება 22-დან  25 რიცხვის ჩათვლით პერიოდიში.
12 ივნისი, 2017