დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

ახალი ამბები

 

"სოკარ ჯორჯია გაზის" კახეთის, აჭარის, ქუთაისის, სამტრედიის,ვანისა დ თერჯოლის სერვისცენტრებში შეიცვალა მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ანათვლების აღების თარიღი.
2017 წლის ივლისის თვიდან, აღნიშნულ სერვისცენტრეში მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ანათვალის აღება მოხდება 22-დან  25 რიცხვის ჩათვლით პერიოდიში.

 

06 ივლისი, 2017