დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

გადახდის სახეები

აბონენტებს მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების გადახდა შეუძლიათ "სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს / "საქორგგაზი"-ს ვებ-პორტალზე www.mygas.ge. გადახდა შესაძლებელია როგორც ავტორიზებული, ასევე არაავტორიზებული მომხმარებლებისთვის.

მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების გადახდა, ასევე ხორციელდება ბანკებში და სწრაფი გადახდის აპარატებით, ინტერნეტბანკინგითა და ონლაინ გადახდის საშუალებით. 

„ლიბერთი ბანკის" ფილიალებში არსებული სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით, მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების გადახდა შესაძლებელია საკომისიო გადასახადის გარეშე.

სხვა კომერციულ ბანკებში და ასევე, სწრაფი გადახდის აპარატებით ანგარიშსწორებისას, შესაძლოა, საკომისიო გადასახადიც გადაიხადოთ, რომელსაც ბანკები და გადახდის აპარატების ოპერატორი კომპანიები ინდივიდუალურად განსაზღვრავენ.