დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

მომსახურების კატალოგი

გააფორმე ხელშეკრულება სეზონურ მოხმარებაზე 

მომხმარებლებს, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობისთვის სეზონურად მოიხმარენ ბუნებრივ გაზს, „სოკარ ჯორჯია გაზი“  / "საქორგგაზი" სოციალური და კომერციული მიზნებისათვის, ბუნებრივი გაზის მოხმარების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებას სთავაზობს.

„სოკარ ჯორჯია გაზ"-თან / "საქორგგაზ"-თან შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმების შემდეგ, თქვენ კომერციულ აბონენტად მხოლოდ წლის განსაზღვრული სეზონის განმავლობაში ჩაითვლებით, ხოლო სეზონის დანარჩენ პერიოდზე, გაზის საფასურის ანგარიშსწორებას მოახდენთ საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ტარიფის მიხედვით.

ბუნებრივი გაზის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება კანონდარღვევაა. ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში, განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებულია დაუყოვნებლივი რეაგირება მოახდინოს.