დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

ტელევიზია

 

ბუნებრივი გაზის გეგმიური თუ არაგემიური წყვეტების შესახებ ინფორმაციის გაგება შესაძლებელია შემდეგ სატელევიზიო არხებზე:

    სატელევიზიო არხები